Akciová společnost

Jedním z typů firmy, kterou si lze založit, a to pochopitelně nejenom u nás, ale i kdekoliv v tržně orientovaných zemích, je i akciová společnost. Což je typ firmy, u níž není základní kapitál složen z podílů, ale z cenných papírů zvaných akcie. Lidé vlastnící tyto akcie tak vkládají do dotyčné firmy peníze a následně tím získávají právo podílet…

Akcie

Akcie jsou jak známo cennými papíry, jež potvrzují jejich držiteli jeho vklad do dané akciové společnosti a majetkový podíl na této. Tedy že dotyčnému v podstatě patří určitý díl té které firmy. Takový majitel akcií alias akcionář pak má podle konkrétní situace svá práva – může se například podílet na řízení dotyčné firmy, hlasovat na valných…

Příspěvek na bydlení

Pokud se někdo ocitne v situaci, kdy jeho náklady na bydlení v trvalém bydlišti přesahují 30 % (v Praze 35 %) čistého příjmu rodiny, tedy všech, kdo žijí na dotyčné adrese, a tato procenta nepřesahují částku normativních nákladů na bydlení, může získat příspěvek na bydlení. Může, protože aby tuto pomoc získal, musí jednou ročně podat žádost o…

Ne každý má dost peněz

Jsou věci, které si člověk odřekne bez problémů, pokud na ně zrovna nemá peníze. Ale jsou věci, bez nichž se dotyčný obejít nechce nebo přímo nemůže. Za nezbytnosti se zkrátka platit musí. Jenže co když na ně nejsou peníze? Je přece už dávno normální, že nejsou všichni v našich řadách stejně movití, že máme jak lidi…

Komu není v bance přáno…

Když někdo jen stěží zaplatí ze svých příjmů to, co je nezbytně třeba uhradit, a na víc mu už často nezbývá, nebo když tomuto nestačí jeho peníze ani k tomu, aby mohl normálně žít, nejednou je třeba pokusit se získat půjčku. Protože díky té je tu naděje, že se dotyčný bude moci aspoň čas do času…

Jak jste na tom finančně?

Daří se vám po finanční stránce dobře? Pokud ano, pak si můžete gratulovat. Protože si můžete dopřát zřejmě vše, co je k vašemu životu zapotřebí, možná si tohoto dokonce užíváte i plnými doušky. A možná si ani nepřipouštíte žádné starosti s tím, že by tomu snad někdy mohlo být jinak. Ovšem ve skutečnosti může takový zlom přijít…

Peníze se řešit musí

Pokud se člověku nedostává peněz natolik, že je ohrožena vlastně i jeho pouhopouhá existence, je logické, že se s tím musí něco udělat. A dluhy se musí řešit logicky raději už tehdy, když to doposud není zase až taková katastrofa, kdy se lze ještě tvářit, že se zase až tak moc neděje. A jak se takový…

Co dělá podnikatel bez peněz?

Když člověk soukromě podniká, může se dostat do problémů raz dva. Může udělat klidně i jenom banální chybu nebo může umožnit, aby někdo udělal chybu v jeho neprospěch, a je, jak se říká hezky česky, ‚namydlenej‘. Nebo se může ocitnout v nesnázích, což je libozvučněji řečeno totéž. A co dělá podnikatel, když už nemá dost možná ani…

Když příjmy nepostačují

Pokud si člověk málo vydělává, logika velí, aby také skromně žil. Jenže to je v určitých situacích – a nebývá jich málo – prostě ryzí teorie, jež v praxi nefunguje. Protože i kdyby chtěl dotyčný žít úměrně svým příjmům, nemůže. Ceny v obchodech na něj nebudou brát ohled a budou za všech okolností tržní, ceny služeb se také…

Správná půjčka

Problémy finanční povahy mohou dostihnout kdykoliv kohokoliv. Stačí, aby člověk pochybil nebo měl smůlu, stačí ale i naletět někomu jinému, a problém je na světě. A jak z něj ven? Jak se zbavit problémů s nedostatkem finančních prostředků? To je otázka, na kterou sice existuje celá řada odpovědí, ovšem ani zdaleka ne každé řešení vždy spolehlivě zafunguje.…

Půjčka může být šance

Představte si, že jste se ocitli v situaci, kdy po vás kdekdo žádá peníze za něco, co je klidně i nezbytné k životu, ale vy prostě nemáte, z čeho byste mu to zaplatili. Protože zkrátka nemáte takové příjmy, jichž by bylo zapotřebí. Je to nezáviděníhodná situace a hrozná představa, že? Když vám začnou chodit varování, že vám přestanou…

Na čí pomoc vsadit?

Pokud jste až doposud vždycky nějak se svými peněz vyšli nebo měli někoho, kdo vás v těžkých chvílích založil, možná ani netušíte, že není půjčka jako půjčka. Nebo máte nanejvýš na základě reklam, na které jste někde narazili, pocit, že se takováto forma pomoci liší jenom ve výši úroků, jež ten či onen poskytovatel požaduje. Ovšem…