Aby nás nešidili

Naše starší generace doposud určitě pamatuje, co znamenalo takzvané narovnání cen, jež následovalo po změnách zapříčiněných sametovou revolucí. Prostě se ve stanoveném okamžiku přestalo některé zboží nepřiměřeně danit a jiné pro změnu z takových daní dotovat. Ze dne na den tak podražilo zejména to nezbytné, co je lidem k životu zapotřebí, a to proto, že na to…

Dluhy neděláme jen osobně

Ani ten nejzodpovědnější z Čechů (a vlastně ani zdaleka ne jenom Čechů) nemůže tvrdit, že nemá žádné dluhy. I když má na účtu výhradně takzvaná černá čísla, tedy plusové hodnoty, i když vlastní nějaké ty cenné papíry, hotovost nebo jiné jmění a v registrech dlužníků nemá ani sebebanálnější záznam, dluží. A dluží i v případě, že mu není…

Češi a peníze

Jak vyplynulo z průzkumu EMA data pro Fér Fintech, nedá se o nás Češích rozhodně mluvit jako o národu, který by rozuměl financím. A to nejenom těm velkým, globálním, ale dokonce ani svým vlastním. Sedmačtyřicet procent našinců podle zjištěných údajů neoplývá žádnými finančními rezervami nebo je dokonce zadlužených, ale jen čtyři procenta přiznala, že své finance…

Euro ano nebo ne?

Prakticky už od chvíle, kdy spatřila světlo světa měna jménem euro, se u nás a pochopitelně nejenom u nás řeší, zda tuto měnu přijmout za vlastní nebo ne, zda touto nahradit české koruny nebo si raději ponechat měnu vlastní. Už od prvopočátku tu byli jak lidé, kteří preferovali měnu společnou s vyspělou částí Evropy, tak i…

Posuďte to sami

Jak všichni dobře víme, měli bychom my lidé žít úměrně finančním možnostem, které máme. Kdo si víc vydělává nebo má úspory či jiné zdroje peněz, ten by si měl žít lépe, kdo je na tom nevalně, ten by měl přinejmenším obracet každou korunu v kapse a žít skromně. A teprve pokud už to vážně není zvladatelné…

Nejsou koláče jako koláče

Jak praví lidová moudrost, nejsou bez práce koláče. A neomezuje se to jenom na tento druh pečiva, bez práce toho není daleko víc. A obvykle není bez práce dost ani toho, co je v dnešní době zásadní pro přežití, tedy peněz. Když chce dnes člověk solidně obstát, musí si prostě vydělávat na živobytí. A to přinejmenším…

Půjčit si je snadné, ale…

Když se lidé dostanou do finančních nesnází, sázejí nejednou na půjčky. Oslovují nejrůznější finanční instituce, půjčují si od nich postrádané částky a díky tomu nejednou normálně žijí, což by se jim jinak nedařilo dosahovat. Ovšem všichni víme, že se v půjčkách mohou ukrývat kromě pozitiv i problémy. A to z toho logického důvodu, že se půjčené peníze…

Investovat nebo ne?

V dnešní době obstojí jak známo ti, kdo mají dostatečné příjmy, ti, kdy mají peníze, jimiž se dají hradit všechny se životem související záležitosti. Ovšem mít takové ideální finanční zajištění není vůbec žádná samozřejmost. V jednu chvíli si člověk sice vydělává dost nebo třeba i více než dost, ale později se toto může stát minulostí a dotyčný…

Co s volnými penězi?

I když našinci často hudrují, že mají málo peněz a že se z těchto nedá normálně žít, přesto u nás máme stále ještě dost těch, kdo vydělávají víc, než utrácejí, a tudíž si vytvářejí i finanční rezervy. A protože peníze jak známo obvykle v průběhu času vlivem inflace ztrácejí svoji hodnotu, je záhodno se postarat nejenom o…

Na penězích stojí svět

Jak bylo v těchto dnech oficiálně oznámeno, a nemohlo tak být neoznámeno, protože to stejně už všichni dávno vědí, roste u nás nezaměstnanost, a to daleko více a hrozivěji, než by tomu mělo být. A všichni víme proč. V lednu jsme měli tento negativní jev ve výši 4,3 procenta, což bylo více než v prosinci, přes tři statisíce…

Pojištění odpovědnosti za škodu

Pod pojmem pojištění občanské odpovědnosti v běžném životě si lze představovat ledacos. Ovšem protože není vždy taková představa odpovídající realitě, je záhodno si tuto záležitost vysvětlit poněkud podrobněji. V případě tohoto pojištění jde o způsob, jak si zajistit stoprocentní uhrazení škody pojišťovnou v případech, kdy dojde ke způsobení škody na cizím majetku pojištěnou osobou nebo dejme tomu…

Operativní leasing

O tom, že si našinci mohou už dlouhá léta vzít něco (nejčastěji jak známo motorové vozidlo) na leasing, nejspíše víte. Ale je vám známo, v čem je osobitý leasing zvaný operativní? Pokud ne, budete to už po přečtení následujících řádků vědět. Co se operativního leasingu vozidel týká, liší se tento od svých ‚leasingových kolegů‘ tím, že…