Půjčit si je snadné, ale…

Když se lidé dostanou do finančních nesnází, sázejí nejednou na půjčky. Oslovují nejrůznější finanční instituce, půjčují si od nich postrádané částky a díky tomu nejednou normálně žijí, což by se jim jinak nedařilo dosahovat. Ovšem všichni víme, že se v půjčkách mohou ukrývat kromě pozitiv i problémy. A to z toho logického důvodu, že se půjčené peníze…

Investovat nebo ne?

V dnešní době obstojí jak známo ti, kdo mají dostatečné příjmy, ti, kdy mají peníze, jimiž se dají hradit všechny se životem související záležitosti. Ovšem mít takové ideální finanční zajištění není vůbec žádná samozřejmost. V jednu chvíli si člověk sice vydělává dost nebo třeba i více než dost, ale později se toto může stát minulostí a dotyčný…

Co s volnými penězi?

I když našinci často hudrují, že mají málo peněz a že se z těchto nedá normálně žít, přesto u nás máme stále ještě dost těch, kdo vydělávají víc, než utrácejí, a tudíž si vytvářejí i finanční rezervy. A protože peníze jak známo obvykle v průběhu času vlivem inflace ztrácejí svoji hodnotu, je záhodno se postarat nejenom o…

Na penězích stojí svět

Jak bylo v těchto dnech oficiálně oznámeno, a nemohlo tak být neoznámeno, protože to stejně už všichni dávno vědí, roste u nás nezaměstnanost, a to daleko více a hrozivěji, než by tomu mělo být. A všichni víme proč. V lednu jsme měli tento negativní jev ve výši 4,3 procenta, což bylo více než v prosinci, přes tři statisíce…

Pojištění odpovědnosti za škodu

Pod pojmem pojištění občanské odpovědnosti v běžném životě si lze představovat ledacos. Ovšem protože není vždy taková představa odpovídající realitě, je záhodno si tuto záležitost vysvětlit poněkud podrobněji. V případě tohoto pojištění jde o způsob, jak si zajistit stoprocentní uhrazení škody pojišťovnou v případech, kdy dojde ke způsobení škody na cizím majetku pojištěnou osobou nebo dejme tomu…

Operativní leasing

O tom, že si našinci mohou už dlouhá léta vzít něco (nejčastěji jak známo motorové vozidlo) na leasing, nejspíše víte. Ale je vám známo, v čem je osobitý leasing zvaný operativní? Pokud ne, budete to už po přečtení následujících řádků vědět. Co se operativního leasingu vozidel týká, liší se tento od svých ‚leasingových kolegů‘ tím, že…

Mít rozum se nevyplácí

Je to už celá řada let, co do nás začali odborníci i moudřejší z politiků hustit smutnou pravdu. A to tu, že přijde kvůli špatně vypadající populační křivce doba, kdy nebude možné ze starobních důchodů vyžít. Protože bude mnoho těch, kdo na ně mají nárok, a současně málo lidí v produktivním věku, kteří by měli seniory uživit.…

Akciová společnost

Jedním z typů firmy, kterou si lze založit, a to pochopitelně nejenom u nás, ale i kdekoliv v tržně orientovaných zemích, je i akciová společnost. Což je typ firmy, u níž není základní kapitál složen z podílů, ale z cenných papírů zvaných akcie. Lidé vlastnící tyto akcie tak vkládají do dotyčné firmy peníze a následně tím získávají právo podílet…

Akcie

Akcie jsou jak známo cennými papíry, jež potvrzují jejich držiteli jeho vklad do dané akciové společnosti a majetkový podíl na této. Tedy že dotyčnému v podstatě patří určitý díl té které firmy. Takový majitel akcií alias akcionář pak má podle konkrétní situace svá práva – může se například podílet na řízení dotyčné firmy, hlasovat na valných…

Příspěvek na bydlení

Pokud se někdo ocitne v situaci, kdy jeho náklady na bydlení v trvalém bydlišti přesahují 30 % (v Praze 35 %) čistého příjmu rodiny, tedy všech, kdo žijí na dotyčné adrese, a tato procenta nepřesahují částku normativních nákladů na bydlení, může získat příspěvek na bydlení. Může, protože aby tuto pomoc získal, musí jednou ročně podat žádost o…

Ne každý má dost peněz

Jsou věci, které si člověk odřekne bez problémů, pokud na ně zrovna nemá peníze. Ale jsou věci, bez nichž se dotyčný obejít nechce nebo přímo nemůže. Za nezbytnosti se zkrátka platit musí. Jenže co když na ně nejsou peníze? Je přece už dávno normální, že nejsou všichni v našich řadách stejně movití, že máme jak lidi…

Komu není v bance přáno…

Když někdo jen stěží zaplatí ze svých příjmů to, co je nezbytně třeba uhradit, a na víc mu už často nezbývá, nebo když tomuto nestačí jeho peníze ani k tomu, aby mohl normálně žít, nejednou je třeba pokusit se získat půjčku. Protože díky té je tu naděje, že se dotyčný bude moci aspoň čas do času…