Ruličky

Není měna jako měna

Co se týká bankovek, vedeme u nás dokonce i nad Spojenými státy americkými. Ve chvíli, kdy se v zámoří objevily první jednodolarové bankovky, už u nás deset let obíhaly první státovky jménem koruny, jimiž se postupně nahradily bankovky zaniklého Rakouska-Uherska, a to stokoruny. A i naše první bankovka předběhla americký dolar, byť o pouhé dva roky.…