Ekonomice věříme čím dál míň

Je naprosto pochopitelné, že to, co se v našich končinách odehrává poslední už skoro dva roky, nevyvolává právě záchvaty optimismu u naší veřejnosti. Z pohledu prostých lidí i odborníků se tu leccos hroutí jako pověstný domeček z karet, leckde leccos vázne a skřípe, kdeco nefunguje nebo je zakazováno či omezováno… Prostě je to u nás hodně složité. A…