Pojištění odpovědnosti za škodu

Pod pojmem pojištění občanské odpovědnosti v běžném životě si lze představovat ledacos. Ovšem protože není vždy taková představa odpovídající realitě, je záhodno si tuto záležitost vysvětlit poněkud podrobněji. V případě tohoto pojištění jde o způsob, jak si zajistit stoprocentní uhrazení škody pojišťovnou v případech, kdy dojde ke způsobení škody na cizím majetku pojištěnou osobou nebo dejme tomu…