Operativní leasing

O tom, že si našinci mohou už dlouhá léta vzít něco (nejčastěji jak známo motorové vozidlo) na leasing, nejspíše víte. Ale je vám známo, v čem je osobitý leasing zvaný operativní? Pokud ne, budete to už po přečtení následujících řádků vědět. Co se operativního leasingu vozidel týká, liší se tento od svých ‚leasingových kolegů‘ tím, že…