Akciová společnost

Jedním z typů firmy, kterou si lze založit, a to pochopitelně nejenom u nás, ale i kdekoliv v tržně orientovaných zemích, je i akciová společnost. Což je typ firmy, u níž není základní kapitál složen z podílů, ale z cenných papírů zvaných akcie. Lidé vlastnící tyto akcie tak vkládají do dotyčné firmy peníze a následně tím získávají právo podílet…