Akcie

Akcie jsou jak známo cennými papíry, jež potvrzují jejich držiteli jeho vklad do dané akciové společnosti a majetkový podíl na této. Tedy že dotyčnému v podstatě patří určitý díl té které firmy. Takový majitel akcií alias akcionář pak má podle konkrétní situace svá práva – může se například podílet na řízení dotyčné firmy, hlasovat na valných…