Příspěvek na bydlení

Pokud se někdo ocitne v situaci, kdy jeho náklady na bydlení v trvalém bydlišti přesahují 30 % (v Praze 35 %) čistého příjmu rodiny, tedy všech, kdo žijí na dotyčné adrese, a tato procenta nepřesahují částku normativních nákladů na bydlení, může získat příspěvek na bydlení. Může, protože aby tuto pomoc získal, musí jednou ročně podat žádost o…